Socialt Företagare

Vad är ett socialt företag??

Det är en företagsform som vilar på våran osjälviskhet att ge människor chanser att skapa sin framtid.

Mitt mål är även uppgifter som att hitta bättre lösningar på sociala problem, speciellt när det kommer till arbetslivsrehabiliteringen.

Mitt fokus ligger i att kunna förmedla kunskap jag önskar jag hade fått eller få det stöd jag önskar fanns. Jag jobbar mycket ideellt och har samarbeten för Glitterblickens många insatser. Har du något som du tror kan bidra till så hör av dig!
  
Psykisk ohälsa växer och det är inte individen som skapat den utan mycket handlar om systemet vi skapt och begrepp och ramar som inte fungerar effektivt.

Jag har studerat i många år och byggt nätverk som jag lagt blod, svett och själ i och nu är redo att ta nästa steg och göra det mer konkret med anställda och organisation för att ett starkare samhälle

För en dag kan du eller någon nära dig, behöva bättre resurser som att ta sig igenom livet svåra stunder starkare så sjukskrivningar slipper bli en ond cirkel.

empower

Jag är en entreprenörsjäl och har blivit en inspiratör för många efter mina år med Glitterblickens arbete som idag är en stark personligt varumärke

Att skapa förståelse och förändring, krossa fördomar och förbereda broar för människor så de kan nå sin största potential oavsett förutsättningar


Empowerlist

Att få saker att hända

Jag är en entreprenörsjäl och har blivit en inspiratör för många efter mina år med Glitterblickens arbete som idag är en stark personligt varumärke

Att skapa förståelse och förändring, krossa fördomar och förbereda broar för människor så de kan nå sin största potential oavsett förutsättningar

Jag vill skapa ett sätt att nå inre trygghet i en osäker värld, där vi behöver lita mer på vår förförmåga och kapacitet då vi blir våra egna värsta fiender.

Att göra det bästa vi kan och ta hjälp av varandra, både genom att lyfta sina medmänniskor och kollegor när vi behöver.

Jag vill hjälpa och inspirera hur du bygger ditt personliga nätverk
Plocka fram din inre värdetrygghet och dina personliga förmågor med attityden att hitta dina resurser att förverkliga dina drömmar.

Jag vill skapa platser och forum där vi kan byta idéer och bolla fram nya lösningar som berikar våra världar och ger mer fokuserad energi på rätt tankar och i sin tur ger mer energi för att klara vardagen.

Framgång är så många olika saker och vi uppnår det vi sätter vårt hopp och energi på. Det är skönt att veta att oavsett om vi måste göra grovjobbet själva eller inte så är vi inte ensamma på vägen.

För mig är kommunikation viktigt för runt min hals så har jag ett nyckelhål då din röst är det viktigaste verktyget du har,

Så lär dig använda den!


Vad är ett socialt företag??
Det är en företagsform som vilar på våran osjälviskhet att ge människor chanser att skapa sin framtid

Jag har studerat i många år och byggt nätverk som jag lagt blod, svett och själ i och är nu redo att ta nästa steg och göra det mer konkret med anställda och organisation för att ett starkare samhälle